+420 608 531 779 info@testovanizdarma.cz

FAQ

Odpovědi na Vaše otázky.

Poučení k odběru

V den odběru doporučujeme dodržovat běžný pitný režim. Upozorňujeme, že nedostatečný přísun tekutin může způsobit nedostatečnou tvorbu slin a test nebude možné provést.
Nejíst a nepít alespoň 30 minut před odběrem, aby byl možný záchyt viru.

Je možné přijít s žádankou / bez žádanky?

Ano, žádanku jsme si schopni dohledat podle rodného čísla nebo přímo z čísla žádanky.

Je možné si udělat PCR test ze slin bez rezervace?

Ano, lze to i bez rezervace.

Kdo má na testování na pojišťovnu nárok?

Preventivní – Od 1.3. bude hrazen RT-PCR test 1x měsíčně každému, kdo má veřejné zdravotní pojištění v České republice.

Diagnostické – Lidé se žádankou od lékaře či hygieny (žádanka je elektronická a na našem odběrovém místě je možné ji dohledat)

Do kdy budu mít výsledek?

Výsledek bývá zpravidla do druhého dne dopoledne, většinou okolo půlnoci. V případě, že Vám výsledek testu nepřijde do 36 hodin prosím napiště nám na dohledani@testovanizdarma.cz

či kontaktujte naši infolinku.

Výsledek nepřišel do druhého dne, co s tím?

Byl jste na testu před více než 24hod, ale ještě Vám nepřišel výsledek. Co teď? Napište email na dohledani@testovanizdarma.cz

Počkejte ještě dalších 24hod, zpoždění může způsobit technická komplikace, nebo příliš dlouhá fronta. Buďte po tu dobu v karanténě. Pokud vám ani pak oznámení o výsledku nepřijde (telefonicky či SMS), piště prioritně na náš email či volejte naši infolinku. Seznam s kontakty najdete na webu ÚZIS. Ve formuláři mohl být špatně uvedený údaj. Volat můžete také na Linku 1221, kde mohou do systému testování nahlédnout. Myslete ale na to, že operátoři linky nejsou zdravotníci. Tudíž Vám dle zákona nemohou sdělit pozitivitu, pouze negativitu. V případě pozitivity Vám mohou říct jen, že výsledek vidí, ale sdělit Vám ho nemohou. To víceméně znamená, že pozitivní jste a už je to informace, se kterou můžete pracovat. Nevolejte na hygienu. S tímto Vám tam nepomohou.

Jsem NEGATIVNÍ, jsem tedy stoprocentně „čistý“?

Negativní výsledek RT-PCR testu nemůže sloužit např. jako potvrzení o bezinfekčnosti, protože jím fakticky není. Vypovídá o momentální nepřítomnosti RNA viru v testovaném vzorku. Testovaný pacient ale klidně může být nakažen, jen od doby nakažení neuběhla dostatečná doba apod.

ANTIGEN nebo PCR??

Od 22.11. se neuznávají samotesty ani on-line testy. Antigenní testy provedené zdravotnickým pracovníkem budou uznávány v mimořádných případech ve zdravotnických a sociálních službách. Pojišťovny již nehradí antigenní test nikomu.

Co je RAT?

Rychlý antigenní test (RAT): 

Detekuje virovou bílkovinu. Rapid antigen test odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin. 

Nevýhodou je, že nejsou tak citlivé (přesné) jako standardní RT-PCR testy používané pro zjištění přítomnosti viru v organismu – nakažených. Při používání RAT nemalé procento nakažených testem projde jako falešně negativní (u osoby bez klinických příznaků 30 až 50 %). Tito lidé mohou za pár dní virus šířit mezi své okolí v domnění, že jsou zdraví. 

Jejich výhodou je cena a výsledek na počkání. 

Pokud jste testováni pomocí metodou Rapid Antigen testu, NENÍ zaručeno, že v době odběru testu nejste nakažení. Vhodné je test opakovat každý 3. až 5. den. 

Co je RT-PCR test?

Detekuje přítomnost virové RNA. Je velmi přesný a citlivý. Tento test je schopný odhalit nakažené covid-19 i předtím, než jsou infekční, a umožní včasnou izolaci. Tím je omezena možnost přenosu viru na další hostitele. 

Nevýhodou je finanční nákladnost v porovnání s antigenními testy a delší doba vyhodnocování. 

Odběr provádí zdravotnický pracovník. Test je proveden a výsledek je vyhodnocen ve specializované laboratoři po pečlivém otestování. Výstupem je certifikát, který má platnost 72 hodin od provedení odběru.

Nezodpověděli jsme všechny Vaše dotazy?